Paraflorbal

Univerzalita florbalu je podtržena také svou vhodností pro sportovce s handicapem. Český florbal již řadu let úzce spolupracuje a podporuje české paraflorbalisty, tedy hráče na ručně poháněných vozících. Současně ale existuje i varianta pro hráče s vyššími stupni postižení na elektrických vozících nebo v rámci Speciální olympiády i pro hráče s mentálním handicapem. V minulosti v Česku byly hrány i soutěže vyhrazené pro sluchově postižené florbalisty, ale i přes jejich zánik řada z nich hraje nadále v námi organizovaných soutěžích.

Nepřízní osudu se někteří lidé dostanou do těžké životní situace. Potom, co ochrnou například na půl těla, je těžké hledat motivaci a žít vedle zdravých lidí, kteří mají daleko víc možností třeba na poli sportovním. Avšak florbal nabízí možnost zapojit se do hry i tělesně postiženým. V kolektivu tak tito lidé nabývají sebevědomí a dokazují ostatním, že všechno jde, když se chce.

- Český paraflorbal

Mechanické vozíky

Florbal vozíčkářů je atraktivní, technická a především kolektivní hra, která umožňuje převážně mladým handicapovaným lidem plné začlenění do hráčského kolektivu a následně i do společnosti. Florbal vozíčkářů je ojedinělý tím, že hráčská družstva mohou být smíšená; společně mohou hrát muži i ženy. Florbal vozíčkářů je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné sportovce a paralympioniky. 

Florbal vozíčkářů neboli „florbal na kolech“ je specifický tím, že týmy mohou být smíšené (muži a ženy hrají společně). Princip i pravidla hry jsou stejné jako ve florbale nehandicapovaných, pouze s modifikacemi zohledňujícími pohyb hráčů na vozíku. O průběhu zápasu a fair play rozhoduje pár rozhodčích, kteří jsou delegováni Českým florbalem.

Samozřejmostí je, že součástí hry je kromě hokejky i vozík, který je speciálně uzpůsoben ke hře. Vedle florbalových speciálů se používají také vozíky pro basketbal, ale také vozíky určené pro tenis.

Elektrické vozíky

Powerchair Hockey původně vznikl z pozemního hokeje v Nizozemsku, ale vzhledem k výrazně nižší váze a dostupnosti se nyní výhradně hraje s florbalovým vybavením. V České republice je Powerchair Hockey jediným kolektivním sportem, který se dá hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře bezpečná, čímž umožňují, aby se dohry mohli plnohodnotně zapojit i hráči s vysokou mírou pohybového omezení.

V Powerchair Hockey působí dva typy hráčů. T-stick hráči s vyšší mírou pohybového omezení se speciální hokejkou připevněnou na vozíku, kteří jsou v poli vždy minimálně dva. Druhým typem jsou H-stick hráči, kteří florbalovou hůl drží v ruce nebo ji mají k ruce vhodným způsobem upevněnou. Hráči se v Česku primárně rekrutují z lidí, kteří ke svému životu potřebují elektrický vozík, primárně jde o kvadruplegiky, lidi s vrozenými vývojovými vadami, nervosvalovými onemocněními, poruchami růstu apod.

Utkání se hraje na dva poločasy o délce 20 minut, branky i mantinely mají výšku pouze 20 cm, což je maximální povolená výška letu míčku. Utkání řídí dva rozhodčí, kteří mj. používají zelenou (varování), žlutou (vyloučení) a červenou (vyloučení do konce utkání) kartu.

Speciální Olympiáda

Speciální olympiády jsou celosvětová hnutí, jejichž hlavním cílem je poskytovat sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením. O vznik se zasloužila rodina Kennedyových a to zejména paní Eunice Kennedyová- Shriverová. Od doby vzniku se událo mnohé: Speciální olympiády mají své zastoupení ve 170 zemích světa, aktivně v nich sportuje 4,5 mil. sportovců, o jejich sportovní výkony se stará takřka 2 mil. dobrovolníků, rodičů a trenérů. V jednom roce uspořádá hnutí na celém světě takřka 100 tisíc akcí. V roce 1988 došlo k podpisu Memoranda s Mezinárodním olympijským výborem a od této doby je i součástí velké olympijské rodiny. V České republice došlo k založení hnutí v roce 1990. 

Pro speciální olympiády je florbal mírně upraven - zápasy se hrají ve 3 proti 3 s brankáři na menším hřišti o rozměrech 20 x 12 m. V Česku jej nabízí devět klubů Speciální Olympiády.